Η ηλεκτρονική διεύθυνση (domain name) είναι η διεύθυνση που πληκτρολογεί ο επισκέπτης στον browser που χρησιμοποιεί (internet explorer, chrome, mozilla κλπ), για να προσεγγίσει τον ιστότοπό μας π.χ. www.onomaetairias.gr. Η ηλεκτρονική διεύθυνση είναι η διεύθυνσή μας στο διαδίκτυο, όπου έχουν τη δυνατότητα να μας βρουν οι χρήστες του διαδικτύου. Το όνομα αυτό είναι μοναδικό στο διαδίκτυο  και είναι σύντομο καθώς και αντιπροσωπευτικό της φύσης των δραστηριοτήτων σας.

Πώς μπορώ να αποκτήσω το δικό μου Domain Name;

Η ηλεκτρονική διεύθυνση πρέπει να κατοχυρώνεται. Υπάρχουν εταιρείες (καταχωρητές) μέσω των οποίων είναι δυνατή η καταχώριση μίας ηλεκτρονικής διεύθυνσης για λογαριασμό μας. Μπορούμε να κατοχυρώσουμε μία ηλεκτρονική διεύθυνση με την προϋπόθεση ότι είναι διαθέσιμη, δηλαδή δεν έχει κατοχυρωθεί από κάποιο άλλον.

Όταν κατοχυρώσουμε την ηλεκτρονική διεύθυνση είμαστε ο ιδιοκτήτης της για ένα χρονικό διάστημα και είμαστε ελεύθεροι να το χρησιμοποιήσουμε για το χρόνο που πληρώσαμε.

Επιλογή ηλεκτρονικής διεύθυνσης

Η επιλογή μίας ηλεκτρονικής διεύθυνσης είναι ένα σημαντικό βήμα για μια επιχείρηση ή έναν ιδιώτη δεδομένου ότι έτσι θα είστε αναγνωρίσιμοι στο διαδίκτυο. Η κατάλληλη ηλεκτρονική διεύθυνση μπορεί να έχει τεράστια επίδραση στον τρόπο που οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται την ιστοσελίδα σας.

Συμβουλές επιλογής ηλεκτρονικής διεύθυνσης:

  • Να είναι αντιπροσωπευτικό του σκοπού του ιστότοπου. Το όνομα μπορεί να είναι το όνομα της εταιρείας/ιδιώτη, των προϊόντων/υπηρεσιών ή ακόμα και του περιεχομένου του ιστότοπου μας.
  • Να είναι σύντομο & απομνημονεύσιμο. Οι καλύτερες διευθύνσεις είναι αυτές που απομνημονεύονται χωρίς να χρειάζεται ιδιαίτερη πρσπάθεια και είναι εύκολα κατανοητές.
  • Να είναι ευανάγνωστες. Η ηλεκτρονική διεύθυνση δεν πρέπει να είναι δύσκολο να συλλαβιστεί ή να ειπωθεί.

Σε συνεργασία μαζί σας θα προτείνουμε κατάλληλα ονόματα για την ηλεκτρονική διεύθυνση (domain name) και θα προβούμε σε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες καταχώρησης του domain name της αρεσκείας σας.